Beskrivelse av Transit-Pellets

HPMC-kapselen (størrelse -00-) består av to åpne sylindere, en kapsel og en kropp, som passer inni hverandre. Fem av kapslene inneholder ti ringformede markører, mens to kapsler inneholder fem rørformede markører. Transit-Pellets kapslene kommer i en blisterpakning som er plassert inne i en kartong.

Transit-Pellets har en annen form på dag seks for å hjelpe legen med å se visse deler av tykktarmen bedre. På dag seks er dosen også delt opp i en morgen- og en kveldsdose, og grunnen til det er å kunne vurdere om rask transitt forekommer.

The HPMC capsule (size -00-) is composed of two open-ended cylinders, a cap and a body, that fit inside each other. Five of the capsules contain ten ring-formed markers, while two capsules contain five tube-formed markers. The capsules are packed in a blister pack labeled with numbers, which is then placed inside a carton box.

The transit times obtained are independent of the shape of the markers, however, on day six, differently shaped markers are used to aid the radiologist in identifying the location of the caecum. Additionally, dividing the day six dosage into morning and evening doses will increase the accuracy of measurements related to rapid transit.

Bruksanvisning for Transit-Pellets

Hver pakke med Transit-Pellets inneholder en bruksanvisning som er tilgjengelig på opptil 20 forskjellige språk. Det er viktig at brukeren av Transit-Pellets leser denne informasjonen før bruk av produktet starter. Bruksanvisningen inneholder viktige instruksjoner om hvordan man bruker Transit-Pellets på riktig måte. Last ned bruksanvisningen for Transit-Pellets via DENNE LENKEN.

Informasjonen på denne nettsiden skal ikke brukes som en erstatning for medisinsk rådgivning fra legen din. Diskuter alltid diagnose- og behandlingsinformasjon, inkludert risikoer, med legen din. Tenk på at all behandling og alle resultater er spesifikke for den enkelte pasienten. Resultatene kan variere.