Sikker metode for kvantitativ evaluering av samlet passasje og passasje av ulike avsnitt i tykktarm og endetarm

Hasse Abrahamsson, M.D
Sahlgrenska University Hospital
Professor of Gastroenterology