Hva er en kolontransittundersøkelse med Transit-Pellets?

En kolontransittundersøkelse med Transit-Pellets brukes ofte hos pasienter som lider av kronisk forstoppelse, kronisk diaré og/eller irritabel tarmsyndrom (IBS). Formålet med denne diagnostiske testen er å evaluere motilitetsforstyrrelser og hvor raskt eller langsomt mat/avføring passerer gjennom mage-tarmsystemet.

Testen innebærer å svelge syv kapsler som inneholder små markører som kan visualiseres med en røntgenbild, i løpet av en seksdagers periode. Ved å følge markørenes bevegelse gjennom tykktarmen, kan legen kvantifisere alvorlighetsgraden av problemet. Resultatene kan være viktige for å bestemme behovet for ytterligere diagnostiske prosedyrer og velge egnede behandlingsalternativer.

Kapslene og markørene er unikt pakket i henhold til Transit-Pelletsmetoden, en validert enkel metode for å måle hele spekteret fra rask til langsom kolontransitt.

Det er trygt å konsumere markørene, og markørene vil forlate kroppen med avføringen og kan trygt skylles ned i toalettet.

Når kan legen din forskrive en kolontransittstudie med Transit-Pellets

Generelt sett innebærer den første behandlingen av forstoppelse å gjøre endringer i kosthold og livsstil, samt å prøve reseptfrie avføringsmidler som bulkmidler og ikke-absorberbare karbohydrater. Hvis disse metodene viser seg å være ineffektive, kan en kolontransittundersøkelse med Transit-Pellets-kapsler utføres. Noen helsepersonell kan også prøve andre behandlingsalternativer, som salinavføringsmidler eller motilitetsstimulerende medisiner, før de anbefaler en kolontransittstest.

Kort historie

Bruken av svelgbare røntgentette markører for å evaluere kolontransitt har vært godt akseptert siden det ble beskrevet av Hinton i 1969. Testen kalles noen ganger for “Hintons Method”, men den er også kjent som Colon Transit-Pellets test, Colonic Transit Markers Study, Radiopaque Markers Test, Radio-Opaque Markers Test, ROM Test, eller Bowel Motility Test. Å måle kolontransittid med røntgentette markører anses for øyeblikket å være den mest pålitelige og sikre metoden for å diagnostisere og evaluere motilitetsforstyrrelser både hos voksne og barn.

Informasjonen på denne nettsiden skal ikke brukes som en erstatning for medisinsk rådgivning fra legen din. Diskuter alltid diagnose- og behandlingsinformasjon, inkludert risikoer, med legen din. Tenk på at all behandling og alle resultater er spesifikke for den enkelte pasienten. Resultatene kan variere.