Funksjonelle Mage-tarmsykdommer (FGID)

Funksjonelle mage- og tarmsykdommer kjennetegnes av kroniske (langvarige) mage- og tarmsymptomer som oppstår på grunn av funksjon eller dysfunksjon i fordøyelsessystemet.

Funksjonelle mage- og motilitetsforstyrrelser er de vanligste mage- og tarmsykdommene i den generelle befolkningen. Det anslås at omtrent 1 av 4 personer, kanskje til og med flere, kan oppleve disse problemene. Disse tilstandene utgjør omtrent 40% av mage- og tarmsykdommene som leger og terapeuter hjelper pasienter med.

Betegnelsen ”funksjonell” brukes vanligvis for å beskrive forstyrrelser der de normale funksjonene til tarmbevegelser, følsomheten til tarmnervene eller hjernens kontroll over disse aktivitetene er forstyrret.

Noen av de vanligste funksjonelle mage-tarmsykdommene er funksjonell forstoppelse, funksjonell diaré og irritabel tarmsyndrom (IBS).

Kronisk forstoppelse

Kronisk forstoppelse refererer til vedvarende sjeldne tarmbevegelser eller vanskelig passasje av avføring over en lengre periode, vanligvis som varer i flere uker eller mer. Det kjennetegnes ofte ved å ha færre enn tre tarmbevegelser i uken. Mens sporadisk forstoppelse er et vanlig problem både for voksne og barn, kan visse individer oppleve kronisk forstoppelse, som kan ha betydelig innvirkning på deres daglige rutiner.

Tegn og symptomer på kronisk forstoppelse inkluderer:

  • Å ha færre enn tre tarmbevegelser per uke
  • Opplever klumpete eller harde avføringskuler
  • Anstrengelse under tarmbevegelser
  • Følelse av en blokkering i endetarmen som hindrer tarmbevegelser
  • Følelse av ufullstendig tømming av endetarmen etter en tarmbevegelse
  • Behov for hjelp til å tømme endetarmen, noe som kan innebære å trykke på magen eller manuelt fjerne avføring med en finger

Forstoppelse kan klassifiseres som kronisk hvis du har opplevd to eller flere av disse symptomene vedvarende de siste tre månedene. Forstoppelse som er langvarig (kronisk) eller som stadig kommer tilbake, krever mer innsats for å diagnostisere og behandle.

Kronisk diaré

Diaré er en vanlig tilstand preget av hyppig avføring av løs eller vannaktig avføring. Det kan forekomme uavhengig eller sammen med andre symptomer som kvalme, oppkast, magesmerter eller vekttap. Akutt diaré går over i løpet av noen uker og blir kronisk når den varer i mer enn 3–4 uker. Hvis det ikke blir funnet noen spesifikk årsak etter en grundig undersøkelse og visse kriterier oppfylles, kan en diagnose av funksjonell eller kronisk diaré vurderes.

Irritabel Tarmsyndrom (IBS)

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en vanlig forstyrrelse som påvirker magen og tarmene, også kalt mage-tarmkanalen. Symptomene inkluderer kramper, magesmerter, oppblåsthet, luftplager, samt veksling mellom episoder med diaré og forstoppelse, eller noen ganger begge deler. IBS er en kronisk tilstand som krever langvarig behandling for å håndtere symptomene effektivt. Et betydelig antall personer som opplever moderat til alvorlig IBS, rapporterer om dårlig livskvalitet. Symptomene ved IBS kan variere og pleier å vedvare i lang tid. De mest vanlige symptomene inkluderer:

  • Magesmerter, kramper eller oppblåsthet knyttet til tarmbevegelser
  • Endringer i utseendet til tarmbevegelser
  • Endringer i hyppigheten av tarmbevegelser

Andre relaterte symptomer kan omfatte følelse av ufullstendig tømming og økt tilstedeværelse av luft eller slim i avføringen.

Det finnes fire typer IBS. Hver type er navngitt etter sine mest vanlige plager, inkludert forstoppelse-dominerende IBS (IBS-C), diaré-dominerende IBS (IBS-D), blandet type IBS (IBS-M), og uklassifisert IBS.

Informasjonen på denne nettsiden skal ikke brukes som en erstatning for medisinsk rådgivning fra legen din. Diskuter alltid diagnose- og behandlingsinformasjon, inkludert risikoer, med legen din. Tenk på at all behandling og alle resultater er spesifikke for den enkelte pasienten. Resultatene kan variere.

Aziz, I., Whitehead, W.E., Palsson, O., Törnblom, H. & Simrén, M. (2020). Expert Review of Gastroenterology & Hepatology. An approach to the diagnosis and management of Rome IV functional disorders of chronic constipation [electronic version]. Taylor & Francis Group, Vol. no. 14, 1-8.

Drossman DA., et al. (2016). Rome IV, the functional gastrointestinal disorders. Gastroenterology. Vol. 150:1262-1279.

Keller, J., Bassotti, G., Clarke, J., et al. (2018). EXPERT CONSENCUS DOCUMENT. Advances in the diagnosis and classification of gastric and intestinal motility disorders [electronic version]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol., Vol. 15(5), 291-308.

Sperber, AD., et al. (2021). Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study. Gastroenterology. Vol. 160:99-114.