Veilige methode voor de kwantitatieve evaluatie van de totale en regionale darmtransit

Hasse Abrahamsson, M.D
Sahlgrenska University Hospital
Professor of Gastroenterology