Genel ve Bölgesel Kolon Geçişinin Kantitatif Değerlendirilmesinde Güvenli Yöntem

Hasse Abrahamsson, M.D
Sahlgrenska University Hospital
Professor of Gastroenterology