Bezpečná metóda na kvantitatívne hodnotenie celkovej a regionálnej pasáže hrubým črevom

Hasse Abrahamsson, M.D
Sahlgrenska University Hospital
Professor of Gastroenterology