Bezpieczna metoda oceny ilościowej ogólnego i miejscowego pasażu treści pokarmowej przez okrężnicę

Hasse Abrahamsson, M.D
Sahlgrenska University Hospital
Professor of Gastroenterology