Transittidmätning – objektiv bedömning av total transit och segmentell transitdysfunktion i kolon

Hasse Abrahamsson, M.D
Sahlgrenska University Hospital
Professor of Gastroenterology