Om Medifactia AB

Medifactia AB är ett svenskt medicintekniskt företag som tillverkar och distribuerar Transit-Pellets™ röntgentäta markörer förpackade för mätning av kolontransit enligt Transit-Pelletsmetoden™. Produkten och metoden är enkel och kostnadseffektiv och ett viktigt diagnostiskt verktyg vid handläggning av patienter med gastrointestinala besvär. Inte nog med det, vårt digitala verktyg GI Monitoring System skapar bättre förutsättningar för att effektivisera arbetet och erbjuda samma vård mellan olika vård- och omsorgsgivare.

Medifactia AB var fram till 2012 ett handelsbolag, “Medifact Handelsbolag”, bildat 1986. I samband med bolagiseringen av företaget ändrades namnet till Medifactia AB.

För oss på Medifactia AB är kvalitet A och O. Kvalitet såväl när det gäller produktens pålitlighet som leveranssäkerhet. Kvaliteten på vår produkt, vårt kompletta system och våra tjänster ska vara en väsentlig anledning till köp.