Vanliga frågor

Vad är GI Monitoring System?

Medifactia har utvecklat ett intelligent automatiserat verktyg som används vid kolontransitundersökning (OATT) under namnet Transit-Pellets™ GI Monitoring System.

Detta automatiserade verktyg är tillgängligt 24/7 för användare av Transit-Pelletsmetoden™ och dess motsvarande produkt Transit-Pellets™ röntgentäta markörer. Med vårt digitala verktyg kan du nu på ett enkelt och säkert sätt mäta total och segmental transittid samt bedöma snabb, normal och långsam transit.

Transit-Pellets™ GI Monitoring System underlättar rutinen vid kolontransitundersökning genom att radiologer och behandlande läkare inte behöver spendera sin värdefulla tid på att beräkna resultatet eftersom systemet gör det åt dig!

Genom att automatisera en annars manuell process kvalitetssäkras resultatet och effektiviteten ökas vid varje klinik. Applikationen finns tillgänglig via ett enkelt och säkert webbaserat användargränssnitt och kräver ingen programinstallation av något slag.

Snabbguide

  • Radiologen alternativt annan ansvarig sjukvårdspersonal matar in antalet kvarvarande markörer för respektive segment i Transit-Pellets™ GI Monitoring System
  • Systemet beräknar och konsoliderar patients resultat i jämförelse med referensvärden
  • Systemet genererar en detaljerad rapport och tillförlitlig statistik av den aktuella vyn
  • Anpassa och skapa en PDF-fil för utskrift eller spara i patientens medicinska journal
  • Rapporten och grafen ger ett bra underlag för fortsatt behandling och bidrar till en god och utvecklande dialog mellan behandlande läkare och patient

Är Transit-Pellets GI Monitoring System säker?

Ja, informationen som laddas upp i GI Monitoring System är krypterad och innehåller inga personuppgifter. Informationen lagras på servrar som uppfyller mycket strikta säkerhetskrav, både fysiskt och i form av programvara. All trafik till och från GI Monitoring System använder TLS-kryptering.

Vilket användarnamn har vår klinik/vad är mitt användarnamn?

Användarnamnet och lösenordet skickas till dig när du registrerar dig. Om du har tappat bort eller glömt dina inloggningsuppgifter är du välkommen att ringa oss eller kontakta oss via e-post.

Kan patientens kolontransitresultat exporteras?

Ja, vänligen kontakta Medifactias kundsupport om du behöver hjälp.

Är det möjligt att få tillgång till patientens kolontransitresultat utanför kliniken?

Ja, så länge du har tillgång till dina inloggningsuppgifter kan du komma åt informationen – förutsatt att du har en dator med internetuppkoppling.

Vilken typ av dator behöver jag?

Både PC- och Mac-datorer kan användas för att logga in på ditt klinik- användarkonto (https://gimonitor.medifactia.com/). Allt du behöver är tillgång till internet.

Befintlig användare?

Använder du Transit-Pellets™ GI Monitoring System idag, vänligen logga in som vanligt.

Osäker?

Använder du Transit-Pellets™ men har inget konto eller vet inte om din klinik har registrerat ett konto?

User Account?

Vill du prova Transit-Pellets™ GI Monitoring System. Det kostar ingenting!

Intresserad?

Vill du veta mer om Transit-Pellets™ GI Monitoring System, vänligen kontakta oss.