Medifactia har utvecklat ett intelligent automatiserat verktyg som används vid kolontransitundersökning (OATT) under namnet Transit-Pellets™ GI Monitoring System.

Detta automatiserade verktyg är tillgängligt 24/7 för användare av Transit-Pelletsmetoden™ och dess motsvarande produkt Transit-Pellets™ röntgentäta markörer. Med vårt digitala verktyg kan du nu på ett enkelt och säkert sätt mäta total och segmental transittid samt bedöma snabb, normal och långsam transit.

Transit-Pellets™ GI Monitoring System underlättar rutinen vid kolontransitundersökning genom att radiologer och behandlande läkare inte behöver spendera sin värdefulla tid på att beräkna resultatet eftersom systemet gör det åt dig!

Genom att automatisera en annars manuell process kvalitetssäkras resultatet och effektiviteten ökas vid varje klinik. Applikationen finns tillgänglig via ett enkelt och säkert webbaserat användargränssnitt och kräver ingen programinstallation av något slag.

Snabbguide

  • Radiologen alternativt annan ansvarig sjukvårdspersonal matar in antalet kvarvarande markörer för respektive segment i Transit-Pellets™ GI Monitoring System
  • Systemet beräknar och konsoliderar patients resultat i jämförelse med referensvärden
  • Systemet genererar en detaljerad rapport och tillförlitlig statistik av den aktuella vyn
  • Anpassa och skapa en PDF-fil för utskrift eller spara i patientens medicinska journal
  • Rapporten och grafen ger ett bra underlag för fortsatt behandling och bidrar till en god och utvecklande dialog mellan behandlande läkare och patient

Befintlig användare?

Använder du Transit-Pellets™ GI Monitoring System idag, vänligen logga in som vanligt.

Osäker?

Använder du Transit-Pellets™ men har inget konto eller vet inte om sjukhuset har ett konto?

Demokonto?

Vill du testa Transit-Pellets™ GI Monitoring System kostnadsfritt i 30 dagar?

Intresserad?

Vill du veta mer om Transit-Pellets™ GI Monitoring System, vänligen kontakta oss.